MB Sprinter Maxi Ilgis – 4,20m., aukštis – 1,85m., plotis – 1,75m., tūris – 15m3., krovinioi masė iki 1,5t

 • Mieste 1 val. -(iki 2 t) – 12 Eur
 • Užmiestyje 1 km – (iki 2 t) – 0,35 Eur
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant su krovėju(-ais) 1 val.
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant be krovėju 2 val.
 • Pirma valanda apvalinama 60 min. tikslumu, nuo antros 30 min. tikslumu.
 • Krovėjas/pakuotojas 8 Eur/val.
 •  Baldų išrinkėjas/surinkėjas 8 Eur/val.
 •  Pakavimo plėvele 6 Eur/rul.
 •  Perkraustymo dėžė 2 Eur/vnt.
 •  Lipni juosta 1,5 Eur

img_2157

Renault Master Ilgis – 4,80m., aukštis – 2,30m., plotis – 2,10m., tūris – 23m3., krovinioi masė iki 2t

 • Mieste 1 val. -(iki 2 t) – 15 Eur
 • Užmiestyje 1 km – (iki 2 t) – 0,40 Eur
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant su krovėju(-ais) 1 val.
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant be krovėju 2 val.
 • Pirma valanda apvalinama 60 min. tikslumu, nuo antros 30 min. tikslumu.
 • Krovėjas/pakuotojas 8 Eur/val.
 •  Baldų išrinkėjas/surinkėjas 8 Eur/val.
 •  Pakavimo plėvele 6 Eur/rul.
 •  Perkraustymo dėžė 2 Eur/vnt.
 •  Lipni juosta 1,5 Eur

master-2013

MB Sprinter Ilgis – 4,20m., aukštis – 2,10m., plotis – 2,10m., tūris – 18m3., krovinioi masė iki 1,5t Liftas

 • Mieste 1 val. -(iki 2 t) – 15 Eur
 • Užmiestyje 1 km – (iki 2 t) – 0,40 Eur
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant su krovėju(-ais) 1 val.
 • Minimalus užsakymo laikas užsakant be krovėju 2 val.
 • Pirma valanda apvalinama 60 min. tikslumu, nuo antros 30 min. tikslumu.
 • Krovėjas/pakuotojas 8 Eur/val.
 • Perkraustymo dėžė 2 Eur/vnt.
 • Lipni juosta 1,5 Eur
 • Pakavimo plėvele 6 Eur/rul.
 • Baldų išrinkėjas/surinkėjas 8 Eur/val.

unnamed-1 unnamed

Krovinių pervežimas Vilniuje

Kaip vyksta krovinių pervežimo darbai, greičiausiai tik pakankamai nedidelė žmonių dalis žino.

Daugumai atrodo, kad ši paslauga yra labai elementari. Tereikia talpaus krovininio sunkvežimio, vairuotojo, krovinių ir viskas. Tada jie laisvai per Vilniaus miestą judėti gali.

renault-master-tent

Deja, situacija yra šiek tiek kitokia. Pervežimo darbams reikia šiek tiek daugiau nei transporto priemonės. Neretai kroviniai į Vilniaus miestą atkeliauja į didelius terminalus, kurie dažniausiai būna įsikūrę šalia miesto. Akivaizdu, kad tolima kelione tenka pasirūpinti iš anksto. Tam yra specialios ekspedicinės ar tolimuosius pervežimus organizuojančios įmonės.

Suprantama, kad pačiame mieste sukiotis su pakankamai didele transporto priemone nėra labai patogu, tad šioje vietoje atsiranda terpė, kurioje puikiai sukasi krovinių pervežimo paslaugas teikiančios kompanijos, kurios savo repertuare turi nedidelius krovininius mikroautobusus ar sunkvežimius.

Šių kompanijų paslaugomis naudotis pravartu, nes kelionės kaštai nebus tokie jau dideli, o mašinos dažnai turi liftus, jos nedidelės ir gali atvykti š bet kurią miesto dalį. Krovinio pervežimo schema jau turėtų būti daugiau ar mažiau aiški.

Asmuo, kuris nori atsivežti krovinį turi surasti kompaniją, kuri teiktų tarptautinių pervežimų paslaugas. Jos dažniausiai grupuoja skirtingus krovinius, tada jie atkeliauja į Vilnių. Kuriame nors miesto sandėlyje šie kroviniai yra iškraunami, o nedidelės distribucija užsiimančios kompanijos pasirūpina, kad norimas krovinys pasiektų kliento duris.

Vilniuje kompanijų, kurios teikia pervežimo paslaugas tikrai yra labai daug. Šiame mieste krovinių srautas pakankamai didelis. Tai tikrai praverčia, kai reikia surasti sau tinkamiausią variantą. Suprantama, kad susižavėti vien tik kaina nereikėtų. Patirtis, atsakomybė, gebėjimas nevėluoti, tai turėtų būti pagrindiniai kriterijai, kurie leis surasti sau patraukliausią variantą.

Beje, nereikia tikėtis, kad kiekvieną nestandartinį krovinį visos kompanijos gebės transportuoti vienodai. Vieniems dydis nėra labai svarbu, aktualu, tai kad krovinys telpa į transporto priemonę, kitiems vežti nestandartinių dydžių paletes tampa tikras iššūkis ir šios kompanijos karais atsisako atlikti šiuos darbus. Neišsigąskite, taip jau nutinka, o toks įvykis leidžia suvokti, kuri komanda geba teikti normalias paslaugas, o kuri tik apsimeta, kad dirba be priekaištų.

Daugiau: perkraustymas vilniuje kroviniu pervezimas vilniuje taip pat info imta iš wiki

Krovinių gabenimas automobilių transportu papildymas (2017-02-07)

Krovinių gabenimu automobilių transportu daugiausia užsiima privatus sektorius — individualios įmonės, akcinės bendrovės, bendros su užsienio part­neriais įmonės ir pan. Nepriklausomai nuo automobilių transporto nuosavy­bės formų Lietuvos Respublikoje, kaip ir visoje Vakarų Europoje, galioja ben­dra krovinių gabenimo organizacija ir bendri gabenimo dokumentai.

Fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis krovinių gabenimu vidaus arba tarp­tautiniais maršrutais, privalo turėti verslo licenciją, kurią Lietuvos Respubli­koje išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais reglamentuoja tarptautinės konvencijos, kurių dalyvė yra ir Lietuva. Kiekviena transporto priemonė, ga­benanti krovinius tarptautiniais maršrutais, privalo turėti tos valstybės, ku­rią gabenamas krovinys, leidimą arba tranzito valstybės leidimą. Šiuos leidi­ mus Lietuvos Respublikos vežėjams išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija. Tokie leidimai yra vienkartiniai ir daugkartiniai. Vienas iš daugkartinių leidimų yra Europos transporto ministrų konvencijos leidimai (ETMK).

Prie išduodamo vežėjui leidimo pridedamas krovinių gabenimo žurnalas. Jame vežėjas fiksuoja visas vežimo operacijas nuo pakrovimo iki krovinio pristatymo, įskaitant ir važiavimą be krovinio.

Sunkiasvoriai didelių gabaritų ir pavojingi kroviniai yra gabenami turint specialius leidimus. Gabenant tokius krovinius per tranzito šalis, būtina turė­ti kiekvienos jų leidimą gabenti krovinį.

Krovinių dokumentai – kokie jie

Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis krovinių gabenimą, yra kro­vinio siuntėjo ir vežėjo sudaroma sutartis. Pagal sutartį vežėjas jsipareigoja pristatyti krovinį nurodytu laiku paskyrimo vietą. Siuntėjas įsipareigoja lai­ku paruošti krovinį, jį pakrauti transporto priemonę ir už paslaugą sumokėti vežėjui. Vežėjas įsipareigoja laiku pristatyti transporto priemonę kroviniams pakrauti ir užtikrinti krovinio saugumą transportuojant.

Siuntėjas pateikia vežėjui kiekvieno krovinio gabenimo paraišką. Nesant sutarties, įforminamas vienkartinis užsakymas. Vienkartinių užsakymų patei­kimo laikas yra suderinamas tarp siuntėjo ir vežėjo. Kroviniai yra gabenami trumpiausiais maršrutais, jeigu transportuojant neiškyla nenumatytų aplinkybių.

Vežėjas gali atsisakyti gabenti krovinį, jeigu iki transporto pristatymo jis nebuvo paruoštas vežti. Siuntėjas iki atvykstant transportui privalo tinkamai paruošti krovinį — reikiamai įpakuoti arba supaketuoti, įforminti krovinį ly­dinčią dokumentaciją. Prieš pakraunant į transporto priemonę krovinį priva­lu pamatuoti ir pasverti. Krovinio masė gali būti nustatoma ir pakrovus trans­porto priemonę. Krovinio matmenys ir jo masė neturi viršyti automobilio kėbulo gabaritų ir jo keliamosios galios. Gabenamų tarptautiniais maršrutais krovinių masė yra kontroliuojama. Šią kontrolę prie valstybės sienų atlieka atitinkamos tarnybos. Gabenant krovinius Vakarų Europos valstybes pa­krauto krovininio automobilio svoris neto (be transporto priemonės) neturi viršyti 24 toną. Esant viršsvoriui, dalis krovinio yra iškraunama, o iš vežėjo išreikalaujamos baudos.

O jai krovinių gabentume jūrų ir upių transportu? (papildymas 2017-03-21)

Pagal gabenimo rūši jūrų ir upių transportu gabenimas yra skirstomas į:

 • krovinių gabenimą tarp atskirų jūrų uostų ir upių prieplaukų;
 • gabenimą transporto grandine — dalyvaujant jūrų, upių, automobilių ir geležinkelių transportui.

Norėdamas gabenti krovinj jūrų transportu, krovinio siuntėjas užpildo ir patvirtina parašu pirminj gabenimo dokumentą — pakrovimo orderj. Prieš išsiunčiant krovinys privalo būti pasvertas arba pamatuotas. Birių krovinių tūris dar nustatomas pagal laivo nugrimzdimo gylį. Krovinj priėmus gabenti ir apskaičiavus vežimo išlaidas, išrašomas specialus dokumentas — važtaraštis (konosamentas). Konosamentas yra dokumentas, patvirtinantis krovinio ga­benimo sutarties sudarymą. Krovinio siuntėjui nėra reikalo rūpintis pakrovi­mo j laivą darbais. Tam tikslui sudaroma sutartis su ivairiomis krovos darbų kompanijomis, kurios atlieka siuntėjo pavedimą — laivo krovos darbus. Šios kompanijos, be krovos darbų, užsiima laikinu krovinių sandėliavimu ir jū pa­luovimu j kitas transporto rūšis. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste šiuos darbus atlieka keletas krovos darbų kompanijų.

Kroviniai upėmis yra gabenami savieigėmis ir nesavieigėmis baržomis. Pri­klausomai nuo gabenamų krovinių pobūdžio upiū prieplaukos turi būti ati­tinkamai paruoštos — turėti pakrovimo ir iškrovimo mechanizmus, laikinus sandėlius ir pan. Pagrindinis dokumentas, lydintis gabenamą upių transportu krovinj, yra važtaraštis arba vidaus vandenų konosamentas. Be važtaraščio, kiekvienai prekių siuntai yra užpildomas kelio žiniaraštis. Jo paskirtis — upių transporto darbo apskaita.