Oro transporto tarifai

Krovinių gabenimo oro transportu tarifų sudedamoji dalis yra vežimo kaš­tai. Jie priklauso nuo:
  • vežimo nuotolio;
  • krovinių masės;
  • krovinių masės ir gabaritų santykio.

Tarifų dydį lemia ir vežimo greitis, skubumas ir užsakymo pobūdis.

Krovinių gabenimo tarifų dydj daugiausia lemia vežimo nuotolis. Kuo skri­dimo maršrutas ilgesnis, tuo daugiau sunaudojama kuro ir tuo didesni veži­mo tarifai. Tarifų dydžiui daug jtakos turi netiesioginiai maršrutai tarpiniai lėktuvų nusileidimai ir krovinių perkrovimas. Šios papildomos sąnaudos už atliekamas paslaugas yra jkalkuliuojamos j vežimo tarifus.
Sunaudojamo lėktuvui skrendant kuro kiekis priklauso ne vien nuo nuo­tolio, bet ir nuo pakrauto lėktuvo masės.
Gabenant krovinius oro transportu reikia kreipti dėmesį ir jų gabaritus. Ne visų gabaritų krovinius jmanoma gabenti oro transportu. Vežimo galimy­bes riboja lėktuvo krovinig patalpos matmenys ir jų tūris. Nors krovinio masė gali būti ir nedidelė, tačiau dėl didelių jo gabaritų nejmanoma pakrauti rei­kiamo krovinių kiekio. Tada padidėja krovinio vieneto gabenimo savikaina. Jeigu krovini reikia gabenti skubiai ir užsakomas specialus skrydis (čarteri­niai reisai) – vežimo tarifai yra didesni. Užsakant reisą gabenti tik tam tikros rūšies krovinius vežimo tarifai yra skirtingi (didesni), negu gabenant surinkti­nj krovinį.
Tarifų dydis priklauso ir nuo daugelio veiksnių – šalies, kurią gabenamas krovinys, stabilumo, krovinių pobūdžio – jų pavojingumo ir pan.
Yra nustatyti krovinių gabenimo iš vieno miesto j kitą oro transportu ba­ziniai tanfai. Jie paprastai būna minimalūs. Atsižvelgiant išvardytus veiks­nius, baziniai tarifai gali likti minimalūs arba būti padidinti. Tačiau vežimo oro transportu tarifų dydj daugiausia lemia vežimų rinka – daugeliu atvejų vežimo kainos yra sutartinės. Jos nustatomos krovinius gabenančių aviakom­panijų ir krovinio išsiuntėjo susitarimu.
Baziniai krovinių gabenimo iš Vilniaus į kitų šalią miestus tarifai parodyti 10 lentelėje.
 
10 lentele. Krovinių gabenimo iš Vilniaus oro uosto į kai kuriuos pa­saulio miestus tarifai
Miestas Svoris kg Kilogramo kaina JAV dol. Minimali kaitia JAV dol.
Ciūrichas iki 45 6,20 62,00
nuo 45 iki 100 4,67
nuo 100 iki 250 3,75
Čikaga iki 45 7,55 68,00
nuo 45 iki 100 6,60
nuo 100 iki 250 5,50
Dubajus iki 45 17,77 58,00
nuo 45 iki 100 nuo 100 iki 250 13,33
Diuseldorfas iki 45 3,5-3,50 62,00
nuo 45 iki 100 2,45
nuo 100 iki 250 2,20
11 lentelė. Krovinių gabenimo į Vilnių iš kai kurių pasaulio miesttį tarifai
Miestas Svoris kg Valiuta Kaina už kg Minimali kaina
iki 45 8,50
Iš Drezdeno nuo 45 iki 100 DM 6,50 120,00
nuo 100 iki 250 5,10
iki 45 8,60
Iš Diuseldorfo nuo 45 iki 100 DM 6,60 120,00
nuo 100 iki 250 5,20
iki 45 Airijos 3,72
Iš Dublino nuo 45 iki 100 svarai 2,81 40,00
nuo 100 iki 250 £ -
iki 45 8,60
Iš Frankfurto nuo 45 iki 100 DM 6,60 120,00
nuo 100 iki 250 5,20
iki 45 Anglijos 3,29
Iš Londono nuo 45 iki 100 svarai 33,00
nuo 100 iki 250 £ 2,68
iki 45 JAV 8,73
Iš Montevidėjo nuo 45 iki 100 $ 6,63 50,00
nuo 100 iki 250 6,23
iki 45 15,00
Iš Melburno nuo 45 iki 100 Australijos $ 11,30 70,00
nuo 100 iki 250 7,50
iki 45 41,85
Paryžiaus nuo 45 iki 100 Prane ūzijos frankai 30,45 350,00
nuo 100 iki 250 22,95
iki 45 JAV 8,23
Iš San Paulo nuo 45 iki 100 $ 6,33 50,00
nuo 100 iki 250 5,83
lš Singapūro iki 45 nuo 45 iki 100 Sing       ūroap $ 23,40 17,68 100,00
nuo 100 iki 250 11,44
iki 45 2760,00
Iš Tokijo nuo 45 iki 100 Jap Japonijos jena 2200,00 15 000,00
nuo 100 iki 250 1930,00
iki 45 JAV 1,90
Iš Varšuvos nuo 45 iki 100 $ 1,40 40,00
nuo 100 iki 250 1,00